Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Klienci Indywidualni - Rachunki
Kontakt   Napisz do nas

Klienci Indywidualni - Rachunki                        



Rachunek Lokacyjny

 RACHUNEK LOKACYJNY - dla osób posiadających lub otwierających rachunek oszędnościowo-rozliczeniowy

  • jest dogodną formą oszczędzania, bez utraty odsetek
  • prowadzony w złotych, bez prowizji za prowadzenie rachunku
  • miesięczna kapitalizacja odsetek
  • atrakcyjne oprocentowanie 3,05%