Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Klienci Indywidualni - Lokaty
Kontakt   Napisz do nas

Klienci Indywidualni - Lokaty                        Lokata Słoneczna

Słoneczna

Lokata „SŁONECZNA” to specjalna oferta dla nowych i dotychczasowych Klientów. Można na niej zdeponować środki do wysokości 350.000,- zł na okres 6 lub 12 miesięcy oprocentowane nawet do 8% w skali roku. Czas na skorzystanie z propozycji jest ograniczony.

Szczegóły lokaty „SŁONECZNA”
Okres lokaty 6 lub 12 miesięcy
Waluta lokaty PLN
Kwota lokaty   • od 500,- zł do 350.000,- zł dla osób fizycznych
  • od 1.000,- zł do 350.000,- zł dla osób prawnych

dla jednego posiadacza identyfikowanego poprzez PESEL lub NIP.
Okres oferowania lokaty Od 14.07.2022 r. do 31.08.2022 r.
Bank zastrzega możliwość skrócenia okresu oferowania lokaty „SŁONECZNA”.
Rodzaj oprocentowania Stałe
Oprocentowanie lokaty (w skali roku)
Lokaty na okres 6 miesięcy Lokaty na okres 12 miesięcy
dla „nowych środków”6,25%8,00%
dla pozostałych środków5,00%6,50%

Jako „nowe środki” należy rozumieć nadwyżkę środków ponad sumę środków zgromadzonych przez wnioskującego o otwarcie lokaty „SŁONECZNA” na wspólnych oraz indywidualnych rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, rachunkach lokat terminowych i rachunkach bieżących prowadzonych w Banku WBS na dzień 08.07.2022 r.
Forma wpłaty Gotówkowo lub bezgotówkowo.
Prowizja za otwarcie i prowadzenie lokaty Bank nie pobiera prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty.