Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Klienci Indywidualni - Lokaty
Kontakt   Napisz do nas

Klienci Indywidualni - Lokaty                        Terminowe

Oferta lokat terminowych obejmuje atrakcyjnie oprocentowane (stałe lub zmienne) lokaty:

  • krótkoterminowe- przyjmowane na okres od 2 do 21 dni
  • średnioterminowe-przyjmowane na okres 1,2,3,6,7,12 i 13 miesięcy
  • długoterminowe-przyjmowane na okres 24 i 36 miesięcy