Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Klienci Indywidualni - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Klienci Indywidualni - Kredyty                        Kredyt ekologiczny


Rodzaj kredytu Kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
Kwota kredytu Od 1.000 do 80.000 PLN
Oprocentowanie Stałe lub zmienne
- oprocentowanie stałe w wysokości równej stopie bazowej Banku dla
kredytów dla osób fizycznych z dnia zawarcia umowy o kredyt i w takiej
wysokości obowiązuje w całym okresie kredytowania
- oprocentowanie zmienne w wysokości równej sumie zmiennej stopy
bazowej Banku dla kredytów dla klientów indywidualnych i stałej marży
Banku, marża banku wynosi 0 pp.
Prowizje i opłaty 2% - dla klientów posiadających w Banku WBS rachunek ROR
3% - dla pozostałych klientów
Okres kredytowania Od 1 – 60 miesięcy
Przeznaczenie kredytu Finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz
instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:
  1.   okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność
energetyczną,
  2.   materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian
zewnętrznych, dachu, stropu,
  3.   odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne,
ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki,
wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne,
urządzenia, które korzystają z biomasy,
  4.   domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
  5.   systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
  6.   przydomowych oczyszczalni ścieków,
  7.   kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012,
  8.   ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++),
  9.   rowerów i innego sprzętu sportowego,
  10.   samochodów osobowych z napędem elektrycznym,
  11.   innych materiałów i urządzeń uznanych przez Bank za
rozwiązania i inwestycje ekologiczne,
  12.   cel dowolny pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty pożyczki
musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne.
Zabezpieczenie spłaty Jako zabezpieczenie kredytu Bank może przyjąć wszystkie formy
zabezpieczeń przewidziane prawem. Natomiast obligatoryjnym
zabezpieczeniem kredytu są:
  1.   weksel własny in blanco Kredytobiorcy sztuk 2 wraz z deklaracją
wekslową,
  2.   pełnomocnictwo do rachunku ROR Kredytobiorcy prowadzonego przez Bank WBS na spłatę należności Banku, (dotyczy klientów posiadających w Banku WBS rachunek ROR),
  3.   jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu Bank może przyjąć stałą
dyspozycję spłaty kredytu w Banku WBS, potwierdzoną przez Bank prowadzący rachunek klienta.
Inne uregulowania Pozostałe informacje dotyczące kredytu ekologicznego dostępne są w
placówkach banku WBS w Chełmie.


Przykład reprezentatywny kredyt „EKOLOGICZNY”

Kredyt w kwocie 50.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 60 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym 12,2524% w stosunku rocznym. Prowizja 2,00% od kwoty kredytu tj. 1.000,00 zł, spłacany w 60 miesięcznych
równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych). Rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 1.118,90 zł, za
wyjątkiem ostatniej raty wyrównawczej w kwocie 1.100,70 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)
wynosi 13,97%. Całkowity koszt kredytu: 18.115,90 zł (w tym prowizja 1.000,00 zł, odsetki 17.115,80 zł, ubezpieczenie
0,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty 68.115,80 zł.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1
Kodeksu cywilnego.
Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej.