Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Klienci Indywidualni - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Klienci Indywidualni - Kredyty                        Pożyczka hipoteczna

Osobom zamieszkującym obszar działania Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie, mającym pełną zdolność do czynności prawnych i posiadającym udokumentowane źródło dochodów, oferujemy Pożyczkę hipoteczną, która może zostać przeznaczona na dowolny cel, bez konieczności dokumentowania poniesionych nakładów. Naszym zdaniem zaletami pożyczki hipotecznej są:

  • długi okres kredytowania max 15 lat
  • kwota kredytu do 70% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia
  • oprocentowanie zmienne stawka WIBOR 3M + marża BankuRzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania na podstawie reprezentatywnego przykładu wynosi 5,20% dla pożyczki hipotecznej w PLN zabezpieczonej na niezabudowanej nieruchomości mieszkaniowej z okres kredytowania 180 miesięcy. Całkowita kwota pożyczki 179 982,00 zł, oprocentowanie zmienne: 4,59% w skali roku (obowiązująca w kwartale kalendarzowym stopa WIBOR 3M obliczona jako średnia arytmetyczna z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego + marża 4,0 p.p.), całkowity koszt kredytu 75 211,84 zł, w tym: prowizja 5 399,46 zł, odsetki 69 428,38 zł, wpis i wykreślenie hipoteki 339,00 zł, oplata za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem pożyczki 45,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 255 193,84 zł. Spłata w 180 miesięcznych równych ratach kapitałowo – odsetkowych, 179 rat po 1 385,49 zł, ostatnia rata w kwocie 1 407,67 zł. Stan na 15.07.2019 r. Całkowity koszt kredytu przypadający na jednostkę kwoty kredytu wynosi 1,42. Bank uzależnia udzielenie kredytu od pozytywnej oceny zdolności i wiarygodności kredytowej wnioskodawcy. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.