Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Klienci Indywidualni - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Klienci Indywidualni - Kredyty                        Mieszkaniowy

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie udziela kredytów mieszkaniowych na następujące cele:

 • zakup działki budowlanej
 • zakup, wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (w tym domu, w którym znajduje się lokal użytkowy lub wydzielona część użytkowa)
 • zakup domu wielomieszkaniowego (w tym domu, w którym znajdują się lokale mieszkalne i lokale użytkowe)
 • zakup lokalu użytkowego wolno stojącego lub wbudowanego w domu wielomieszkaniowym lub w domu jednorodzinnym
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont i rewaloryzację, nadbudowę lub rozbudowę domu wielomieszkaniowego (w tym domu, w którym znajdują się lokale i lokale użytkowe)
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont i rewaloryzację, nadbudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego (w tym domu, w którym znajduje się lokal użytkowy lub wydzielona część użytkowa)
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont i rewaloryzację, nadbudowę lub rozbudowę lokalu (w tym lokalu, w którym znajduje się wydzielona część użytkowa)
 • budowę, dokończenie budowy, remont i rewaloryzację, nadbudowę lub rozbudowę lokalu użytkowego wolno stojącego lub wbudowanego w domu wielomieszkaniowym
 • przebudowę pomieszczenia lub budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne
 • zakup pomieszczenia lub budynku niemieszkalnego w celu przebudowy na cele mieszkalne
 • zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu na cele mieszkaniowe udzielonego przez inny bank
 • wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej
 • partycypację w kosztach budowy mieszkań w Towarzystwie Budownictwa Społecznego
 • inne cele mieszkaniowe

Kredyt stanowi uzupełnienie wkładu finansowego kredytobiorcy i może być udzielany, do wysokości 80% kosztów inwestycji. Kredyt mieszkaniowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę i marży Banku. Bank udziela kredytów mieszkaniowych na okres do 30 lat.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania na podstawie reprezentatywnego przykładu wynosi 3,36% dla kredytu mieszkaniowego w PLN, udzielonego na 80% ceny zakupu mieszkania na okres 305 miesięcy. Całkowita kwota kredytu 196 654,00 zł, oprocentowanie zmienne 3,09 % w stosunku rocznym (obowiązująca w kwartale kalendarzowym stopa WIBOR 3M obliczona jako średnia arytmetyczna z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego + marża 2,5 p.p.), całkowity koszt kredytu 93 422,77 zł, w tym: prowizja 1 966,54 zł, odsetki 87 562,23 zł, wpis i wykreślenie hipoteki 339,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości w całym okresie kredytowania 3 510,00 zł (koszt na podstawie oferty towarzystwa ubezpieczeniowego współpracującego z Bankiem), opłata za inspekcję przed udzieleniem kredytu 45,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 290 076,77 zł. Spłata w 305 miesięcznych równych ratach kapitałowo – odsetkowych, 304 raty po 931,80 zł, ostatnia rata 949,03 zł. Całkowity koszt kredytu przypadający na jednostkę kwoty kredytu wynosi 1,48. Stan na 15.07.2020 r. Bank uzależnia udzielenie kredytu od pozytywnej oceny zdolności i wiarygodności kredytowej wnioskodawcy oraz ustanowienia prawnych form zabezpieczenia kredytu. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.