Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

3
4
5
6
7
8
9

Zmiany w zasadach opłacania składek do ZUS
od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki ZUS będą przekazywane na jeden indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. List dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki ZUS, bez względu na okres którego dotyczą, należy wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego, który składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i numer NIP płatnika (ostatnie 10 cyfr). Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte!!!

Więcej informacji na temat e-Składki znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka