Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

3
6
1
2
4
5
7


Władze Banku

Zarząd Banku
Jerzy Dobosz – Prezes Zarządu
Jarosław Pawelec – Zastępca Prezesa Zarządu
Mariusz Jaszczuk – Zastępca Prezesa Zarządu
Agnieszka Dudziak - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Banku
Bolesław Skibiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mieczysław Popek – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Roman Paszek – Sekretarz Rady Nadzorczej
Józef Danielczuk - Członek Rady Nadzorczej
Zofia Gołębiowska – Członek Rady Nadzorczej
Marian Klimowicz – Członek Rady Nadzorczej
Roman Różycki – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Strelczuk – Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Szachoń - Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Czeczott - Członek Rady Nadzorczej
Mieczysław Olszewski - Członek Rady Nadzorczej