Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

3
4
5
6
7
8
9

Projekt "WITRAŻ"

  Zgodnie z przyjętymi założeniami od 01.01.2020 r. Ministerstwo Finansów wdraża Projekt „Witraż”, którego celem jest uproszczenie procesu dokonywania płatności z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (lub jak go nazywa Ministerstwo Finansów - mikrorachunku podatkowego).
Indywidualny numer rachunku bankowego będzie służył do opłat podatków: PIT, CIT i VAT i będzie niezmienny niezależnie od zmiany właściwości urzędu skarbowego.
W numerze indywidualnego rachunku podatkowego wyznacznikiem dla:
• dla osoby fizycznej będzie PESEL podatnika;
• dla podmiotów nie będących osobą fizyczną ani urzędem skarbowym będzie NIP,
• dla urzędów skarbowych będzie sześcioznakowy kod urzędu.
Numer mikrorachunku podatkowego można już sprawdzić:
• na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: 
www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego - generator rachunku bankowego ma działać przez całą dobę siedem dni w tygodniu;
• w dowolnym urzędzie skarbowym.
Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r. Podmioty, które nie posiadają numeru PESEL lub NIP oraz podmioty dokonujące opłat podatków innych niż PIT, CIT
i VAT będą dokonywały płatności na mikrorachunek Urzędu Skarbowego. Wykaz rachunków urzędów skarbowych zostanie opublikowany w obwieszczeniu w miesiącu grudniu. W przypadku wpłaty na rachunek urzędu skarbowego należy podać
w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę. W obwieszczeniu znajdować się będą również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki).
Równocześnie Ministerstwo Finansów przypomina, aby nie korzystać z żadnych innych stron internetowych do generowania rachunku, a także nie korzystać
z numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em, bowiem mogą być one próbą wyłudzenia.