Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

2
4
5

Stopy bazowe

  • Stopa bazowa dla pożyczek i kredytów dla osób fizycznych - 6,9735% *
  • Stopa bazowa dla kredytów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą i pozarolniczą - 5,1324% **
  • Stopa lokaty 12 miesięcznej - 0,6912% ***

        * obowiązuje od 15.10.2021 r.
        ** obowiązuje od 15.10.2021 r.
        *** obowiązuje od 03.06.2020 r.