Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

5
1
2
3
4
5

Stopy bazowe

  • Stopa bazowa dla pożyczek i kredytów dla osób fizycznych - 6,5735% *
  • Stopa bazowa dla kredytów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą i pozarolniczą - 4,7324% **
  • Stopa lokaty 12 miesięcznej - 0,6912% ***

        * obowiązuje od 03.06.2020 r.
        ** obowiązuje od 03.06.2020 r.
        *** obowiązuje od 03.06.2020 r.
         WIBID 12M - 0,07 %         

         WIBID 6M - 0,06 %          WIBOR 6M – 0,26 %

         WIBID 3M - 0,02 %          WIBOR 3M – 0,22 %

         WIBID 1M - 0,00 %          WIBOR 1M – 0,20 %

         Redykonto weksli: 0,55%
         obowiązuje od dnia: 03.06.2020r.