Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

3
4
5
6
7
8
9

Stopy bazowe

  • Stopa bazowa dla pożyczek i kredytów dla osób fizycznych - 12,3524% *
  • Stopa bazowa dla kredytów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą i pozarolniczą - 8,8259% *
  • Stopa lokaty 12 miesięcznej - 4,24% *
  • Kredyt mieszkaniowy o okresowo stałej stopie procentowej - 9,7768% **

        * obowiązuje od 12.09.2022 r.
        ** obowiązuje od 02.01.2023 r.