Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

3
6
1
2
4
5
7


Rys Historyczny

Rys historyczny Banku Spółdzielczego w Chełmie

Bank Spółdzielczy w Chełmie wywodzi się od pierwszej zarejestrowanej na terenie miasta Chełma Kasy Spółdzielczej. Działalność Spółdzielni była silnie powiązana z sytuacją gospodarczą kraju, po 1925 roku nastąpił okres zahamowania inflacji i stabilizacji pieniądza co było bodźcem do rozwoju spółdzielczości oszczędnościowo – kredytowej. Dnia 15 marca 1925 r. w Rejestrze Sądowym w Lublinie pod numerem 318 została wpisana Kasa Spółdzielcza w Chełmie z odpowiedzialnością nieograniczoną. Kasa ta mieściła się przy ul. Obłońskiej, głównym celem jej działalności było, udzielanie pożyczek dla członków oraz świadczenie różnych czynności leżących w zakresie obrotu pieniężnego. Wielki kryzys gospodarczy, który objął także rolnictwo doprowadził do kłopotów finansowych Spółdzielni. Walne Zgromadzenie Członków z dnia 26 września 1934 roku postanowiło rozwiązać Spółdzielnię i postawić ją w stan likwidacji, która w skutek wybuch II Wojny Światowej nie została zakończona. Dopiero w 1947 roku Kasa została wykreślona z rejestru spółdzielni bez przeprowadzenia likwidacji. Dnia 21 września 1950 roku na mocy walnych zgromadzeń zostaje przyjęty nowy statut i powstaje Gminna Kasa Spółdzielcza Chełm Lubelski z siedzibą w Chełmie przy ul. Lubelskiej 64. Kasa ta jest bezpośrednią prawną poprzedniczką Banku Spółdzielczego w Chełmie. Gminna Kasa Spółdzielcza udzielała kredytów małorolnym i średniorolnym rolnikom.

Kolejnymi ważnymi datami w dziejach Banku Spółdzielczego w Chełmie są: 20 października 1953 roku, kiedy to w Sądzie Powiatowym w Lublinie zostaje zarejestrowana Gminna Kasa Spółdzielcza w Stawie oraz dzień 17 czerwca 1957 roku, w którym została zarejestrowana Kasa Spółdzielcza w Kamieniu. Banki Spółdzielcze w Kamieniu i Stawie są obecnie filiami Banku Spółdzielczego w Chełmie. Od 1956 roku rozpoczyna się korzystny okres dla spółdzielczości bankowej. Banki Spółdzielcze wprowadzają nowe statuty, na podstawie których zostaje przywrócony im spółdzielczosamorządowy charakter oraz rozszerza się ich działalność. W tym czasie szybko rozwija się ilość zadań bankowych. Warunki pracy w Banku Spółdzielczym w Chełmie są bardzo trudne. Gminna Kasa Spółdzielcza mieści się w bardzo ciasnym pomieszczeniu przy ul. Lubelskiej 64, Kasa Spółdzielcza w Stawie zajmuje małe, ciasne i zawilgocone pomieszczenie o powierzchni ok. 30 mkw., należące do Urzędu Gminy. Natomiast Kasa Spółdzielcza w Kamieniu mieści się w prywatnym budynku o powierzchni ok. 20 mkw. Warunki lokalowe zaczynają się poprawiać od roku 1965, wówczas Zarząd i Kierownictwo Spółdzielni zakupuje obecnie zajmowany budynek przy ul. I Pułku Szwoleżerów 9, w Stawie i Kamieniu zostają zakupione działki i do 1968 roku zostają wybudowane obecnie zajmowane budynki. Bank Spółdzielczy w Chełmie prowadząc działania, których celem jest podwyższenie kapitałów własnych, w roku 1999 łączy się z Bankami Spółdzielczymi w Siedliszczu i w Wierzbicy, które są obecnie oddziałami Banku Spółdzielczego w Chełmie. W 2000 roku Bank Spółdzielczy w Chełmie kupuje upadły Bank Spółdzielczy w Dubience.

opracował: Jarosław Pawelec