Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

3
6
1
2
4
5
7

RODO

We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz stwierdzonych naruszeń bezpieczeństwa.
Inspektor Ochrony Danych we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie - Beata Artymiak
Zastępca Inspektora Ochrony Danych we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie - Anna Aponiuk
tel. 82 5621555
e-mail rodo@wbschelm.pl