Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

2
1
3
4
5


Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Cyfryzacji przekazujemy informację:
W związku z pracami serwisowymi wystąpi niedostępność mojeID oraz profilu zaufanego.
Niedostepność systemów Profilu Zaufanego/Węzła Krajowego wystąpi w dniach:
17.09.2020 w godzinach 20:00-00:05
19.09.2020 w godzinach 20:00-00:05OGŁOSZENIE

O LOSOWANIU W LOTERII "LOKATA SAMOCHODOWA"

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, z siedzibą w Chełmie przy ul. I Pułku Szwoleżerów 9, zarejestrowany pod nr KRS 0000017260, przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP : 563-10-94-361, Regon: 000500642, adres e-mail: sekretariat@wbschelm.pl, zawiadamia, że losowanie w loterii promocyjnej pod nazwą “LOTERIA LOKATY SAMOCHODOWEJ” odbędzie się w dniu 27.06.2020 r.
o godz. 10:00, przy ul. I Pułku Szwoleżerów 9.

Zmiana miejsca losowania wynika z zaistniałej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa i ograniczeniami
w organizowaniu imprez masowych, a przede wszystkim w trosce o zdrowie Naszych Klientów.

Wyniki losowania ogłoszone zostaną na stronie internetowej: www.wbschelm.pl oraz w placówkach Banku na tablicach ogłoszeń. Nagranie z przeprowadzonego losowania udostępnione zostanie na stronie Banku.


Po odbiór nagród zapraszamy w terminie od 29.06.2020 r.