Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

1
3
4
5
6
7
8
9

Limity transakcyjne dla debetowych kart płatniczych

I. KLIENCI INDYWIDUALNI

Typ karty Maksymalny dzienny kwotowy limit transakcji gotówkowych Maksymalny dzienny kwotowy limit transakcji bezgotówkowych Limit kwotowy dla jednorazowych transakcji zbliżeniowych Limit jednorazowej wypłaty gotówki w ramach Cash back
Visa 10 000 PLN dla kart rozliczanych w walucie PLN oraz 10 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro 50 000 PLN dla kart rozliczanych w walucie PLN oraz 15 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro, w tym również dla transakcji internetowych 100 PLN bez użycia PIN, gdy suma transakcji zbliżeniowych bez użycia PIN przekroczy 200 PLN należy ponownie podać PIN

Niezależnie od kwoty transakcji, z przyczyn mających na celu ochronę interesów Użytkowników i bezpieczeństwo transakcji, może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji z wymaganiem dodatkowego potwierdzenia numerem PIN
300 PLN z wyłączeniem karty wydanej w walucie rozliczeniowej innej niż PLN);

warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski – nie jest możliwa sama wypłata gotówki.
MasterCard 10 000 PLN dla kart rozliczanych w walucie PLN oraz 10 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro 50 000 PLN dla kart rozliczanych w walucie PLN oraz 15 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro, w tym również dla transakcji internetowych 100 PLN bez użycia PIN, gdy suma transakcji zbliżeniowych bez użycia PIN przekroczy 200 PLN należy ponownie podać PIN

Niezależnie od kwoty transakcji, z przyczyn mających na celu ochronę interesów Użytkowników i bezpieczeństwo transakcji, może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji z wymaganiem dodatkowego potwierdzenia numerem PIN
500 PLN z wyłączeniem karty wydanej w walucie rozliczeniowej innej niż PLN);

warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski – nie jest możliwa sama wypłata gotówki.
Wymienione limity wskazują wartości maksymalne, istnieje możliwość ustanowienia limitów indywidualnie, jednak nie wyższych niż wskazane.

II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Typ karty Maksymalny dzienny kwotowy limit transakcji gotówkowych Maksymalny dzienny kwotowy limit transakcji bezgotówkowych Limit kwotowy dla jednorazowych transakcji zbliżeniowych Limit jednorazowej wypłaty gotówki w ramach Cash back
Visa 30 000 PLN dla kart rozliczanych w walucie PLN oraz 10 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro 50 000 PLN dla kart rozliczanych w walucie PLN oraz 15 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro, w tym również dla transakcji internetowych 100 PLN bez użycia PIN, gdy suma transakcji zbliżeniowych bez użycia PIN przekroczy 200 PLN należy ponownie podać PIN

Niezależnie od kwoty transakcji, z przyczyn mających na celu ochronę interesów Użytkowników i bezpieczeństwo transakcji, może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji z wymaganiem dodatkowego potwierdzenia numerem PIN
300 PLN z wyłączeniem karty wydanej w walucie rozliczeniowej innej niż PLN);

warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski – nie jest możliwa sama wypłata gotówki.
MasterCard 30 000 PLN dla kart rozliczanych w walucie PLN oraz 10 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro 50 000 PLN dla kart rozliczanych w walucie PLN oraz 15 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro, w tym również dla transakcji internetowych 100 PLN bez użycia PIN, gdy suma transakcji zbliżeniowych bez użycia PIN przekroczy 200 PLN należy ponownie podać PIN

Niezależnie od kwoty transakcji, z przyczyn mających na celu ochronę interesów Użytkowników i bezpieczeństwo transakcji, może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji z wymaganiem dodatkowego potwierdzenia numerem PIN
500 PLN z wyłączeniem karty wydanej w walucie rozliczeniowej innej niż PLN);

warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski – nie jest możliwa sama wypłata gotówki.
Wymienione limity wskazują wartości maksymalne, istnieje możliwość ustanowienia limitów indywidualnie, jednak nie wyższych niż wskazane.