Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Firmy - Lokaty
Kontakt   Napisz do nas

Firmy - Lokaty                        OVERNIGHT

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie oferuje klientom posiadającym rachunek bieżący automatyczną lokatę OVERNIGHT – jest to lokata zakładana na zadeklarowany okres ze środków zdeponowanych na rachunku bieżącym.