Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Firmy - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Firmy - Kredyty                        Szybka inwestycja

Kredyt „szybka inwestycja” przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych dotyczących zakupu nieruchomości, maszyn i urządzeń, środków transportu, spłaty kredytów inwestycyjnych w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu czy też refinansowania nakładów poniesionych w okresie do 6 m-cy przed datą złożenia wniosku kredytowego. Kredytowaniu podlegać mogą używane środki trwałe, których wiek nie przekracza 10 lat. Minimalny udział środków własnych w przedsięwzięciu wynosi 20% wartości netto nabywanego środka trwałego. Kwota kredytu od 30 000,00 zł do 800 000,00 zł z okresem kredytowania do 8 lat. Zaletami produktu są: uproszczona procedura weryfikacji wniosków (bez sporządzania bizness planu przedsięwzięcia), czas podjęcia decyzji kredytowej (do 5 dni roboczych) oraz niski koszt kredytu (oprocentowanie już od 6,23% w skali roku).