Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Firmy - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Firmy - Kredyty                        



Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych przedsiębiorstwa, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, budowę, rozbudowę i modernizację nieruchomości, zakupie udziałów lub akcji. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od kosztu przedsięwzięcia inwestycyjnego, jednakże nie może ona przekroczyć 80% wartości netto przedsięwzięcia. Kredyt udzielony może być na okres do 10 lat. Spłata kredytu ustalana indywidualnie z Kredytobiorcą.