Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Firmy - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Firmy - Kredyty                        Obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy. Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy. W przypadkach uzasadnionych cyklem produkcyjnym, wzrostem produkcji, wprowadzeniem nowych technologii, może być udzielony kredyt długoterminowy. Spłata kredytu może odbywać się jednorazowo lub w ratach ustalonych z Kredytobiorcą.