Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Firmy - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Firmy - Kredyty                        Płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku o stałej częstotliwości wpłat przez okres, co najmniej 6 miesięcy, stabilnej sytuacji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku. Kredyt przeznaczony może być na pokrycie wymagalnych, prawidłowych zobowiązań np płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót czy usług. Jest to kredyt nieodnawialny, udzielany na okres do 30 dni.