Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Firmy - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Firmy - Kredyty                        Obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy wpływ środków powoduje zmniejszenie salda dając możliwość jego odnowienia. Kredyt może być udzielony przedsiębiorcy posiadającemu w Banku rachunek bieżący lub który taki rachunek założy przed podpisaniem umowy kredytu. Przy ustalaniu wysokości kredytu w rachunku bieżącym Bank bierze pod uwagę wysokość oraz częstotliwość obrotów na rachunku bieżącym (także w innym banku) oraz sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy. Odsetki od kredytu płatne są miesięcznie w ostatnim dniu roboczym kończącym miesiąc, poprzez obciążenie rachunku kwotą wymagalnych odsetek.