Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Stowarzyszenia - Lokaty
Kontakt   Napisz do nas

Stowarzyszenia - Lokaty                        OVERNIGHT

Bank Spółdzielczy w Chełmie oferuje klientom posiadającym rachunek bieżący automatyczną lokatę OVERNIGHT – jest to lokata zakładana na zadeklarowany okres ze środków zdeponowanych na rachunku bieżącym.