Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Stowarzyszenia - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Stowarzyszenia - Kredyty                        Dla jednostek niefinansowych

Kredyty dla jednostek nie finansowych adresowane są np. do Parafii Rzymskokatolickich na pokrycie nakładów związanych z remontem lub budową świątyni. Kredyty mogą mieć charakter krótkoterminowy, tj. kredyt w rachunku bieżącym, kredyt płatniczy, średnioterminowy lub długoterminowy.