Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Rolnicy - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Rolnicy - Kredyty                        Szybka inwestycja - AGRO

Kredyt „szybka inwestycja-AGRO”: kredyt przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych dotyczących zakupu nieruchomości w tym gruntów rolnych, maszyn i urządzeń rolniczych, stada podstawowego zwierząt hodowlanych, budowy i rozbudowy budynków gospodarczych. Kredytowaniu podlegać mogą także używane maszyny, których wiek nie może przekraczać 10 lat oraz możliwość refinansowania kosztów poniesionych nakładów w okresie do 6 m-cy od dnia złożenia wniosku. Kredyt nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji. Kwota kredytu od 30 000,00 zł do 500 000,00 zł. Zaletami produktu są: uproszona procedura weryfikacji wniosków (bez sporządzania bizness planu przedsięwzięcia), czas podjęcia decyzji kredytowej (do 5 dni roboczych) oraz niski koszt kredytu.