Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Rolnicy - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Rolnicy - Kredyty                        Modernizacyjny

Kredyt modernizacyjny rolniczy: kredyt przeznaczony na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z produkcją rolną, mających na celu zwiększenie jej efektywności. W ramach kredytu modernizacyjnego mogą być finansowane zadania o charakterze zakupowym, tj. gotowe dobra inwestycyjne, jak również modernizacyjne z udziałem nakładów na roboty budowlano – montażowe. Zaletą tego kredytu jest długi okres kredytowania, który może wynosić do 7 lat. Kwota kredytu nie może przekroczyć 50 000,00 zł dla jednego zadania inwestycyjnego. Wymagany jest udział własny w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia.