Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Rolnicy - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Rolnicy - Kredyty                        Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny: kredyt przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych gospodarstwa rolnego, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, zakup, budowę, rozbudowę i modernizację nieruchomości. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od przedsięwzięcia inwestycyjnego, jednakże nie może ona przekroczyć 80% wartości netto przedsięwzięcia. Kredyt udzielony może być na okres do 10 lat. Spłata kredytu ustalana indywidualnie z Kredytobiorcą, miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.