Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Rolnicy - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Rolnicy - Kredyty                        Obrotowy w RBR

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym: kredyt krótkoterminowy, odnawialny, przeznaczony na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności rolniczej. Adresowany jest do rolników posiadających rachunek bieżący rolnika we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie lub rolników, którzy zobowiążą się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu. Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym nie może przekroczyć średnich trzymiesięcznych wpływów z roku poprzedniego. Odsetki od kredytu płatne są miesięcznie w ostatnim dniu roboczym kończącym miesiąc, poprzez obciążenie rachunku kwotą wymagalnych odsetek.