Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Klienci Indywidualni - Lokaty
Kontakt   Napisz do nas

Klienci Indywidualni - Lokaty                        A 'vista

A'vista:

  • prowadzony w złotych, bez prowizji za prowadzenie rachunku
  • płatny na każde żądanie