Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Klienci Indywidualni - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Klienci Indywidualni - Kredyty                        Pożyczka hipoteczna

Osobom zamieszkującym obszar działania Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie, mającym pełną zdolność do czynności prawnych i posiadającym udokumentowane źródło dochodów, oferujemy Pożyczkę hipoteczną, która może zostać przeznaczona na dowolny cel, bez konieczności dokumentowania poniesionych nakładów. Naszym zdaniem zaletami pożyczki hipotecznej są:

  • długi okres kredytowania max 15 lat
  • kwota kredytu do 70% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia
  • oprocentowanie zmienne stawka WIBOR 3M + marża BankuRzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 6,43% dla pożyczki hipotecznej w PLN zabezpieczonej na niezabudowanej nieruchomości mieszkaniowej z okres kredytowania 15 lat. Całkowita kwota pożyczki 70 000,00 zł, oprocentowanie zmienne: stopa WIBOR 3M + marża 4 p.p., całkowity koszt kredytu 36 806,66 zł, w tym: prowizja 2 100,00 zł, odsetki 34 367,66 zł., wpis i wykreślenie hipoteki 339,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 106 806,66 zł. Spłata w 180 równych ratach kapitałowo – odsetkowych po 579,76 zł miesięcznie. Stan na 16.11.2016 r. Bank uzależnia udzielenie kredytu od pozytywnej oceny zdolności i wiarygodności kredytowej wnioskodawcy. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.