Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Klienci Indywidualni - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Klienci Indywidualni - Kredyty                        Mieszkaniowy

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie udziela kredytów mieszkaniowych na następujące cele:

 • zakup działki budowlanej
 • zakup, wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (w tym domu, w którym znajduje się lokal użytkowy lub wydzielona część użytkowa)
 • zakup domu wielomieszkaniowego (w tym domu, w którym znajdują się lokale mieszkalne i lokale użytkowe)
 • zakup lokalu użytkowego wolno stojącego lub wbudowanego w domu wielomieszkaniowym lub w domu jednorodzinnym
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont i rewaloryzację, nadbudowę lub rozbudowę domu wielomieszkaniowego (w tym domu, w którym znajdują się lokale i lokale użytkowe)
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont i rewaloryzację, nadbudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego (w tym domu, w którym znajduje się lokal użytkowy lub wydzielona część użytkowa)
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont i rewaloryzację, nadbudowę lub rozbudowę lokalu (w tym lokalu, w którym znajduje się wydzielona część użytkowa)
 • budowę, dokończenie budowy, remont i rewaloryzację, nadbudowę lub rozbudowę lokalu użytkowego wolno stojącego lub wbudowanego w domu wielomieszkaniowym
 • przebudowę pomieszczenia lub budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne
 • zakup pomieszczenia lub budynku niemieszkalnego w celu przebudowy na cele mieszkalne
 • zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu na cele mieszkaniowe udzielonego przez inny bank
 • wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej
 • partycypację w kosztach budowy mieszkań w Towarzystwie Budownictwa Społecznego
 • inne cele mieszkaniowe

Kredyt stanowi uzupełnienie wkładu finansowego kredytobiorcy i może być udzielany, do wysokości 80% kosztów inwestycji. Kredyt mieszkaniowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę i marży Banku. Bank udziela kredytów mieszkaniowych na okres do 30 lat.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 4,47% dla kredytu mieszkaniowego w PLN, udzielonego na 80% ceny zakupu mieszkania z okresem kredytowania 30 lat. Całkowita kwota kredytu 150 000,00 zł, oprocentowanie zmienne: stopa WIBOR 3M + marża 2,5 p.p., całkowity koszt kredytu 118 561,93 zł, w tym: prowizja 1 500,00 zł, odsetki 114 442,93 zł, opłata za inspekcję przed udzieleniem kredytu: 30,00 zł, wpis i wykreślenie hipoteki 339,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości w całym okresie kredytowania 2 250,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 268 561,93 zł. Spłata w 360 równych ratach kapitałowo – odsetkowych po 734,49 zł miesięcznie. Stan na 16.11.20116 r. Bank uzależnia udzielenie kredytu od pozytywnej oceny zdolności i wiarygodności kredytowej wnioskodawcy. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.