Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

1
1
1
1

Stopy bazowe

  • Stopa bazowa dla pożyczek i kredytów dla osób fizycznych - 7,2735% *
  • Stopa bazowa dla kredytów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą i pozarolniczą - 5,4324% **
  • Stopa lokaty 12 miesięcznej - 1,0912% ***

        * obowiązuje od 03.10.2016 r.
        ** obowiązuje od 15.11.2016 r.
        *** obowiązuje od 20.07.2015 r.
         WIBID 12M - 1,64 %         

         WIBID 6M - 1,59 %          WIBOR 6M – 1,79 %

         WIBID 3M - 1,51 %          WIBOR 3M – 1,71 %

         WIBID 1M - 1,43 %          WIBOR 1M – 1,63 %

         Redykonto weksli: 1,75%
         obowiązuje od dnia: 05.03.2015r.