Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

1
1
1
2
4

Stopy bazowe

  • Stopa bazowa dla pożyczek i kredytów dla osób fizycznych - 7,2735% *
  • Stopa bazowa dla kredytów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą i pozarolniczą - 5,4324% **
  • Stopa lokaty 12 miesięcznej - 1,0912% ***

        * obowiązuje od 15.07.2015 r.
        ** obowiązuje od 15.11.2016 r.
        *** obowiązuje od 09.03.2015 r.




           Średnia arytmetyczna stawki WIBID 6M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego - 1,61 %

           Średnia arytmetyczna stawki WIBID 3M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego - 1,53 %

           Średnia arytmetyczna stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego - 1,46 %


Redykonto weksli: 1,75%
obowiązuje od dnia: 05.03.2015r.