Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

1
1
1
2
3
4

RODO

We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie - Beata Artymiak
tel. 82 5621555
e-mail rodo@wbschelm.pl