Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

1
1
2
3
4

RODO

W Banku WBS został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: rodo@wbschelm.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.