Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Firmy - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Firmy - Kredyty                        GWARANCJA de minimis


Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie na podstawie zawartego porozumienia o współpracy ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredytów z zabezpieczeniem w postaci gwarancji BGK. Poręczenia kredytów udzielane są w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”

KORZYŚCI DLA KREDYTOBIORCY
1) dostęp do finansowania kredytem również dla Przedsiębiorców z krótką historią kredytową, lub nie mających wystarczających zabezpieczeń
2) brak konieczności obciążania własnego majątku – elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem przez kredytobiorcę
3) niski koszt gwarancji – stawka „0%” za pierwszy rok gwarancji (za kolejny okres roczny opłata prowizyjna wynosi jedynie 0,5%)
4) minimum formalności – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku, ponadto BGK nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów i obowiązków sprawozdawczych poza złożeniem wniosku o udzielenie gwarancji.

KREDYTOBIORCY MOGĄCY SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI BGK:
Mirko, mali i średni przedsiębiorcy posiadający status rezydenta, dla których bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

KREDYTY OBJĘTE GWARANCJĄ BGK
1) kredyt w rachunku bieżącym odnawialny
2) kredyt obrotowy nieodnawialny z gwarancją BGK-PLD Kredyty udzielane wyłącznie w PLN.

PRZEDMIOT KREDYTOWANIA
Bieżące finansowanie działalności gospodarczej.

OKRES KREDYTOWANIA
Gwarancją BGK może być objęty kredyt udzielony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

WYSOKOŚĆ GWARANCJI BGK
Gwarancją można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3 500 000 zł.

KOSZTY GWARANCJI BGK
Dla gwarancji udzielonych do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka opłaty prowizyjnej za pierwszy okres roczny wynosi 0%, natomiast za kolejne okresy roczne wynosi 0,5% kwoty gwarancji.

ZASADY UZYSKANIA GWARANCJI BGK
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w banku.

ZABEZPIECZENIE GWARANCJI BGK
Jedynym zabezpieczeniem gwarancji BGK jest weksel własny in blanco kredytobiorcy.