Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Jednostki Budżetowe - Lokaty
Kontakt   Napisz do nas

Jednostki Budżetowe - Lokaty                        OVERNIGHT

Bank Spółdzielczy w Chełmie oferuje klientom posiadającym rachunek bieżący automatyczną lokatę OVERNIGHT – jest to lokata zakładana na zadeklarowany okres ze środków zdeponowanych na rachunku bieżącym.