Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Jednostki Budżetowe - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Jednostki Budżetowe - Kredyty                        Na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki budżetowej

Kredyty na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki budżetowej. Kredyty te mogą mieć charakter kredytów krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych. Mogą zostać zaciągnięte do wysokości określonej w uchwale budżetowej jednostki budżetowej jako kwota na pokrycie deficytu.