Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Jednostki Budżetowe - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Jednostki Budżetowe - Kredyty                        Na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru w budżecie jednostki budżetowej

Kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru w budżecie jednostki budżetowej. Kredyty te mają charakter kredytów krótkoterminowych, mogą być udziale zarówno jako kredyt odnawialny w rachunku bieżącym oraz kredyt krótkoterminowy w rachunku kredytowym. Kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru jednostek budżetowych udzielane są do wysokości określonej w uchwale budżetowej jednostki budżetowej jako limit kredytów i pożyczek zaciągniętych w danym roku budżetowym.