Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas
1
2
3
 • Święto Bankowości Spółdzielczej
  Chełm, 29.06.2014 r.
 • Święto Bankowości Spółdzielczej
  Chełm, 29.06.2014 r.
 • Święto Bankowości Spółdzielczej
  Chełm, 29.06.2014 r.
 • Święto Bankowości Spółdzielczej
  Chełm, 29.06.2014 r.
 • Święto Bankowości Spółdzielczej
  Chełm, 29.06.2014 r.
 • Święto Bankowości Spółdzielczej
  Chełm, 29.06.2014 r.
 • Święto Bankowości Spółdzielczej
  Chełm, 29.06.2014 r.
 • Święto Bankowości Spółdzielczej
  Chełm, 29.06.2014 r.
 • Święto Bankowości Spółdzielczej
  Chełm, 29.06.2014 r.


Nowości produktowe


GWARANCJA de minimis. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie na podstawie zawartego porozumienia o współpracy ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredytów z zabezpieczeniem w postaci gwarancji BGK. Poręczenia kredytów udzielane są w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.   Czytaj więcej ...

Kredyt „Szybka inwestycja - AGRO” z linii EBOiR przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych dotyczących zakupu nieruchomości w tym gruntów rolnych, maszyn i urządzeń rolniczych, stada podstawowego zwierząt hodowlanych, budowy i rozbudowy budynków gospodarczych. Kredytowaniu podlegać mogą także używane maszyny, których wiek nie może przekraczać 10 lat oraz możliwość refinansowania kosztów poniesionych nakładów w okresie do 6 m-cy od dnia złożenia wniosku. Kredyt nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji. Kwota kredytu od 30 000,00 zł do 500 000,00 zł. Zaletami produktu są: uproszona procedura weryfikacji wniosków (bez sporządzania bizness planu przedsięwzięcia), czas podjęcia decyzji kredytowej (do 5 dni roboczych) oraz niski koszt kredytu (oprocentowanie już od 6,23% w skali roku).

Kr. obrotowy w rachunku kredytowym z linii EBOiR przeznaczony na finansowanie bieżących zobowiązań oraz potrzeb z zakresu prowadzenia gospodarstwa rolnego bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków. Kredyt może być udzielony na okres maksymalnie 3 lat. Kwota kredytu ustalana indywidualnie do przedstawionych potrzeb Kredytobiorcy. Główną zaletą kredytu jest jego niski koszt (oprocentowanie już od 6,23% w skali roku) oraz czas podjęcia decyzji kredytowej (do 5 dni roboczych).

Kredyty finansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Warunkiem skorzystania z w/w produktów kredytowych jest prowadzenie nieprzerwanie działalności rolniczej przez okres co najmniej 24 m-cy oraz posiadanie rachunku bieżącego w Banku WBS w Chełmie lub założenie takiego rachunku przed uruchomieniem kredytu.